ОДЕЉЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ( ОдПЗЗ )
 
Одељење примарне здравствене заштите се бави примарним нивоом здравствене заштите војних осигураника у гарнизону Ниш и делимично суседних гарнизона, који су у предходном периоду остали без гарнизонских амбуланти и једино је одељење у склопу ВБ Ниш које се бави овом проблематиком.
У свом саставу има следеће организационе целине:
  1. Одсек за општу медицинску помоћ
  2. Одсек за хитну медицинску помоћ са групом за кућно лечење
  3. Одсек за стоматологију
  4. Одсек за дечије болести са саветовалиштем.
У овом одељењу се годишње обави око 100.000 прегледа и услуга, од чега преко 7.000 хитних лекарских интервенција на терену, око 3.000 прегледа у оквиру кућног лечења и око 8.000 стоматолошких прегледа и захвата. Остало представљају прегледи у општој медицини, педијатрији и друге интервенције .
Одељење располаже неопходном апаратуром и лабораторијом за дијагностиковање и терапију болести на нивоу примарне здравствене заштите и у Одсеку за хитну медицинску помоћ опремљено возило са свим потребним средствима за основно и узнапредовало одржање живота као и за пружање стручне кардиолошке прве помоћи.
У одељењу постоји реална могућност за збрињавање цивилних осигураника у домену рада хитне помоћи, у територијалној подели рада на нивоу града Ниша, а преко ГЗЗХМП.
 
Радно време организационих целина ОдПЗЗ је следеће:
  1. Одсек за општу медицинску помоћ: радним данима од 07,00-15,00. У ванрадно време, викендом и празником организовано је 24-часовно дежурство.
  2. Одсек хитне медицинске помоћи од 00,00 до 24,00, 365 дана у години.
  3. Одсек за стоматологију: радним данима од 07,00-21,00 ( понедељком и петком ) и од 07,00-20,00 (уторком, средом и четвртком) у две смене. Викендом и празником организовано је дежурство од 08,00-15,00.
  4. Група за кућно лечење: радним данима од 07,00-15,00.
  5. Одсек за дечије болести са саветовалиштем: радним данима од 08,00 до 20,00 у две смене. Нерадним данима и празником од 08,00-12,00.
 
 
 
 
 
Контакт телефони:
018/555-880 сваког радног дана од 7.00-15.00
555-259 - заказивање прегледа опште медицине
555-079 - одсек за дечије болести
244-470 - служба војне хитне помоћи
 
 

Верзија за штампу

 
A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас