SDC12009_m.JPG

Седница Етичког одбора Војна болнице Ниш

03. 03. 2014

Чланови Етичког одбора Војне болнице Ниш, на својој седници одржаној  дана 27.02.2014. године, размотрили су захтев потпуковника асист.  др Зорана Благојевића  Начелника Одсека за гастроентерологију, Одељења за унутрашње болести Војне болнице Ниш,  у  вези сагласности  за измену 6. амандмана Протокола CTA и етичког аспекта медицинских поступака у склопу реализације његовог  истраживања   „Dvodelno, multicentrično, randomizovano, placebo-kontrolisano, dvostruko slepo ispitivanje TRK-170 za lečenje  Kronove bolesti“.

 

После детаљног упознавања са предметом, описом и значајем истраживања, циљевима,  методологијом рада, очекиваним резултатима и др., закључено је да су испоштовани сви  стручни и етички критеријуми  као и да планирана истраживања не одступају од принципа  наведених у Хелсиншкој декларацији и њеним  накнадним ревизијама, да се уредно воде сва документа (протокол истраживања, писану информацију за испитанике, образац  писменог пристанка испитаника, тест листу итд.)  предвиђена  опште прихваћеним  стручним и етичким нормативима.

 

Етички одбор ће спроводити континуирани надзор поштовања протокола, методологије рада и етичности у вези реализације  студије и има право  да трајно  или привремено стави ван снаге своју претходно издату сагласност.

 

 

Присутни чланови Етичког одбора Војне болнице Ниш: асист.мр др Гордана  Аранђеловић-Минић, мајор др Саша Драговић, проф.др Ћирић Александар, потпуковник Димић Иван.

 Oбјављено у секцији: Актуелности

Верзија за штампу

 
A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас