Обавља послове који се односе на реализацију целокупног материјалног и финансијског пословања ВБ Ниш, израду нацрта планова финансијског пословања  и финансијског и материјалног књиговодства, преглед и контролу свих докумената по којима се врше исплате обавеза или наплата потраживања  и рачуноводствених исправа о стању  и променама на стварима у материјалним, пословним књигама и евиденцијама ПС. Врши израду месечних, периодичних и годишњих  извештаја и анализа финасијског пословања и реализације годишњег плана расхода и прихода и осталих економских анализа везаних за економичност  набавки, расходовања исл. Контролу решења о признавању права на поједине накнаде. 

 Начелник одсека: пп Слободан Петровић

                             телефон: 018/508-874

Верзија за штампу

 
A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас